Υπηρεσίες

I. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στην Ψυχοθεραπεία ο ενδιαφερόμενος μέσα από μια διαδικασία λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας με τον θεραπευτή αναζητά και εξερευνά γνωστές και άγνωστες πτυχές του εαυτού του, επεξεργάζεται γεγονότα που τον απασχολούν και καθορίζουν την εξέλιξή του, συναισθηματικές δυσκολίες, εντοπίζει τις δυσλειτουργίες και τα εμπόδια που δυσκολεύουν την ζωή του και ανακαλύπτει τον τρόπο που αυτά δημιουργήθηκαν με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την απόκτηση δεξιοτήτων που προσφέρουν χαρά και δημιουργία.

Η Συμβουλευτική επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο στην καθημερινή του ζωή και στους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να τα διαχειριστεί αποτελεσματικά, πάντα σε συνάρτηση με τις συνθήκες που υπάρχουν και την ιδιοσυγκρασία του. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη Συμβουλευτική με τη Ψυχοθεραπεία ως προσεγγίσεις, θα πούμε ότι η συμβουλευτική είναι πιο συνοπτική από την ψυχοθεραπεία και εστιάζει περισσότερο στη συμπεριφορά του ατόμου και σε συγκεκριμένες καταστάσεις, παρά στον εσωτερικό του κόσμο.

Τόσο η  Ψυχοθεραπεία όσο και η  Συμβουλευτική, απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη και ουσιαστικότερη ποιότητα ζωής, μια πιο αγαπητική σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους ανθρώπους. Βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η θεραπευτική σχέση και το κλίμα εμπιστοσύνης. Οι ατομικές συνεδρίες είναι διάρκειας μίας ώρας για μια σειρά από θέματα όπως η προσωπική ανάπτυξη, οι αγχώδης διαταραχές, οι εξαρτήσεις, οι φοβίες, το πένθος, οι διαταραχές προσωπικότητας κ.α.

Γενικά, η Ψυχοθεραπεία και η Συμβουλευτική λειτουργούν μέσα σ’ ένα καθορισμένο θεραπευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο, την  διάρκεια των συναντήσεων, τη συχνότητα αυτών, την αμοιβή του θεραπευτή, την τήρηση εχεμύθειας και οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά αυτά τα θέματα. Αυτά συμφωνούνται εξαρχής μεταξύ θεραπευτή και τον θεραπευόμενου εξασφαλίζοντας  την απρόσκοπτη επικέντρωση στο θεραπευτικό στόχο.

II. ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Ομαδική Θεραπεία είναι ένας χώρος αυτοανακάλυψης, έκφρασης , μοιράσματος σκέψεων, συναισθημάτων κι εμπειριών, μέσα σ’ ένα προστατευμένο ομαδικό πλαίσιο. Μέσα στην ομάδα το άτομο έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τους ρόλους που έχει στην καθημερινότητα του τόσο σε σχέση με τον εαυτό του όσο και σε σχέση με τους άλλους αλλά και στον τρόπο που βλέπει ως σύνολο την ομάδα. Σ’ ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και οικειότητας το άτομο μπορεί άμεσα να συνειδητοποιήσει τις όψεις του εαυτού του και να επιλέξει ποιες θέλει να βελτιώσει, ν’ αλλάξει ή να ενδυναμώσει. Η ομαδική θεραπεία επιτρέπει στο άτομο να βιώσει μια ποικιλία εμπειριών μέσα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και ν’ ανακαλύψει μέσω των άλλων δικές του δυσκολίες ή πεποιθήσεις. Η σημερινή εποχή επιβάλλει σε όλους μας ταχύτατους ρυθμούς ζωής, έντονο άγχος, απομόνωση, μοναξιά. Παράλληλα οι ευθύνες είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα να παραμερίζουμε τις προσωπικές μας ανάγκες. Οι ευκαιρίες να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους λιγοστεύουν, η ανταλλαγή των εμπειριών μας και η αμερόληπτη υποστήριξη, χωρίς να διακινδυνεύσουμε κάποια προσωπική μας σχέση είναι σχεδόν αδύνατη. Η ομάδα είναι ο κατάλληλος χώρος γι’ αυτό το σκοπό.

Με την βοήθεια του θεραπευτή που συντονίζει τις ομάδες αλλά και των υπόλοιπων μελών της ομάδας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απελευθερώσει τις δυνατότητες του ώστε να είναι πιο λειτουργικός στην καθημερινότητα του.

Όπως και η Ατομική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, έτσι και η Ομάδα Θεραπείας λειτουργεί μέσα σ’ ένα καθορισμένο θεραπευτικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκεια των συναντήσεων, τη συχνότητα αυτών, την αμοιβή του θεραπευτή και οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά αυτά τα θέματα. Επίσης διέπεται από κανόνες που αφορούν τη συνέπεια των μελών, την τήρηση εχεμύθειας, τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους και άλλα ζητήματα που συμφωνούνται στις πρώτες συναντήσεις της ομάδας και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη επικέντρωση στο θεραπευτικό στόχο της ομάδας. Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται σε σταθερή μέρα και ώρα, ανά δεκαπενθήμερο. Δείτε αναλυτικότερα στην κάθε ομάδα.

III. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η σχέση του ζευγαριού στο ξεκίνημά της προσφέρει στους συντρόφους συναισθήματα αγάπης και ασφάλειας και την αίσθηση πως βρίσκονται σε μια σχέση που οι ανάγκες τους γίνονται κατανοητές και η επικοινωνία στο ζευγάρι είναι αβίαστη. Ωστόσο, αν η κοινή ζωή φτάσει να απέχει σημαντικά από τις προσδοκίες που είχε αρχικά το ζευγάρι, ο κάθε σύντροφος μπορεί να απομονωθεί στη δική του οπτική για τη σχέση και η επικοινωνία του ζευγαριού να μετατραπεί σε παράλληλους μονολόγους. Μια από τις πιο σημαντικές σχέσεις μπορεί να καταλήξει να είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Η θεραπεία ζεύγους είναι η συνειδητή προσπάθεια δύο συντρόφων να ζητήσουν τη βοήθεια ενός θεραπευτή για να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν, καθώς οι δύο ξεχωριστοί κόσμοι τους συναντιούνται . Στα πλαίσιά της, τους προσφέρεται η ευκαιρία να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο, και να αποκτήσουν πλησιέστερη οπτική στον τρόπο που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα. Οι συντροφικές σχέσεις εμφανίζουν κάποιες φορές προβλήματα που δυσκολεύουν την επικοινωνία του ζευγαριού και κατ’ επέκταση δημιουργούνται παρερμηνείες, συγκρούσεις και απόσταση. Η αξία της θεραπείας ζευγαριού είναι μεγάλη γιατί συντελεί στη διαμόρφωση ουσιαστικής και ειλικρινούς σχέσης των συντρόφων, που αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη διατήρηση του κλίματος αρμονικής συνύπαρξης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια.

Η Θεραπεία Ζεύγους επίσης λειτουργεί μέσα σ’ ένα καθορισμένο θεραπευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο, την διάρκεια των συναντήσεων, τη συχνότητα αυτών, την αμοιβή του θεραπευτή, την τήρηση εχεμύθειας και οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά αυτά τα θέματα.

IV. e-αξίΖΩ

Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι μέρος της καθημερινότητας μας και μας βοηθά να έρθουμε πιό κοντά όταν οι φυσικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν! Στο “αξίΖΩ” πάντα πρώτο μέλημα μας είναι ο Άνθρωπος και οι ανάγκες του! Αυτός είναι ο λόγος που εξ΄ αρχής χρησιμοποιήσαμε τις διαδικτυακές ατομικές συνεδρίες για όσους δεν μπορούσαν να μας επισκεφτούν στον χώρο μας! Αυτό όμως δεν αρκεί όταν οι εποχές προχωρούν και νέες ανάγκες παρουσιάζονται!

Αυτή ήταν η έναρξη για την δημιουργία του “e-αξίΖΩ”, όπου πλέον δεν προσφέρουμε διαδικτυακά μόνο ατομικές συνεδρίες αλλά όλες μας τις υπηρεσίες  με έναν απλό τρόπο από όπου κι αν βρίσκεστε!

Η αγάπη και το ενδιαφέρον σας μας βοηθά να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι!

V. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Στόχος της Συμβουλευτικής Γονέων είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του γονέα ώστε να είναι υποστηρικτικός προς το παιδί και τον έφηβο, βοηθώντας το να αναπτυχθεί συναισθηματικά και να γίνει μια αυτόνομη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην προεφηβική και στην συνέχεια στην ώριμη ηλικία. Αφορά δηλαδή το σύνολο των ψυχικών λειτουργιών που συντελούνται επί τη εφηβεία για να μπορέσει το άτομο να ενσωματώσει ψυχικά τις μεγάλες αλλαγές που προκύπτουν από αυτήν. Είναι μια αναπτυξιακή φάση ιδιαίτερη απαιτητική για το νεαρό άτομο, που έρχεται μπροστά σε μια σειρά πολύ σημαντικών αλλαγών: σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο ο νέος άνθρωπος πρέπει να μάθει πώς θα γίνει ενήλικος, να αντιμετωπίσει τις αναπτυξιακές απαιτήσεις της εφηβείας και τις εσωτερικές πιέσεις που αυτή προκαλεί και να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα. Είναι η περίοδος που το άτομο ανησυχεί για τις σχολικές του επιδόσεις, χρειάζεται να αποφασίσει τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και να μεταβεί σε μια ώριμη φάση. Παράλληλα νιώθει φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει και υποτιμά τις ικανότητες του. Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που ο έφηβος αμφιβάλει για την ίδια του την ταυτότητα και αδυνατεί να εμπιστευτεί κάποιον ενήλικο γιατί θεωρεί ότι δεν θα τον κατανοήσει.

Σε όλη αυτή την πορεία έχει ανάγκη από στήριξη, δεδομένου ότι διανύει μια περίοδο όπου, εκτός όλων των άλλων, ο ελεύθερος χρόνος είναι λιγοστός.  Σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν για αυτό το στάδιο η άμεση και ευρύτερη οικογένεια, οι φίλοι και η ομάδα των συνομηλίκων, το σχολείο, και οι λοιποί κοινωνικοί φορείς με τους οποίους έρχονται οι έφηβοι σε επαφή. Με την υποστήριξή τους, θα αποκτήσουν τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση, την είσοδό τους στην ενήλικη ζωή και τις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Η Συμβουλευτική Εφήβων αφορά την ενίσχυση και την ενδυνάμωση εφήβων ηλικίας 12 έως 18 ετών.