Βήμα 1

Επίλεξε Συνεδρία.

" Οι συνεδρίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν έχεις τάσεις αυτοκτονίας κάλεσε αμέσως το 1018 ή τον αριθμό για την αυτοκτονία της χώρας που βρίσκεσαι."

Σύντομο Ερωτηματολόγιο

Θα θέλαμε να σχηματίσουμε

μια πρώτη εικόνα για σένα.

Βήμα 2

Επίλεξε Ημερομηνία & Ώρα.