«Ψυχοθεραπευτική ομάδα»

Νέο Δια Ζώσης Τμήμα.

« Η ομάδα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της » Kurt Lewin

Η ομάδα είναι μοίρασμα εμπειριών,

είναι αλληλεπίδραση στο «εδώ και τώρα», είναι δημιουργία κοινού κώδικα αξιών και επικοινωνίας, είναι θέσπιση στόχων και προσπάθεια επίτευξή τους, είναι ανάπτυξη ενός ασφαλούς τόπου μέσα στον οποίο δοκιμάζονται νέες στάσεις και συμπεριφορές.

Οι συνεδρίες της ομάδας αφορούν

τόσο τα ζητήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τα μέλη της στην καθημερινότητα τους, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο S. Freud είχε πει πώς «Η θεραπεία είναι ζωή σε πρόβα» , έτσι ο τρόπος αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο θα τους βοηθήσει να σχετίζονται με υγιής και λειτουργικούς τρόπους με τους άλλους ανθρώπους στην ζωή τους.

Η ομάδα έχει μια δυναμική εξελικτική πορεία και είναι στην ουσία,

ένα ταξίδι κοινών συναντήσεων, αλληλεπιδράσεων, αναζητήσεων, γνώσεων, ανακαλύψεων του εαυτού μας και των άλλων. Η αίσθηση ασφάλειας, αποδοχής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης αυξάνεται με το χρόνο μέσα από την ομαδική διεργασία.

Το μέσο για αυτό το ταξίδι αυτοβελτίωσης

είναι η ψυχοθεραπεία με παράλληλη βιωματική εκπαίδευση μέσω ειδικών τεχνικών και ασκήσεων. Στόχος είναι η συναισθηματική, σωματική και νοητική κινητοποίηση των μελών της ομάδας ώστε να διευκολύνουν την πορεία προς την προσωπική τους ανάπτυξη.

*Η συγκεκριμένη ομάδα ολοκληρώνεται σε 20 συναντήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένη ημέρα και ώρα με συχνότητα δυο φορές τον μήνα. (κάθε 15ημέρες)

- Συμμετοχή -

SOLD OUT

Κόστος: 30€ // Φοιτητές & άνεργοι 25€